Monday, June 8, 2009

SENARAI SURAH

BismillahirRahmanirRahim


Seranai surah


Klik laman berkaitan

untuk mendapatkannya.
1 Al- Faatihah 7


002 SURAH AL BAQARAH (286 ayat)
http://surahtajuk.blogspot.com/2009/05/contoh.html

003 SURAH AALI IMRAN (200 ayat)
http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/blog-post_26.html


004 SURAH AN-NISAA (176 ayat)

SURAH A: http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/surah-004-nisaa.html

SURAH B: http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/004-surah-annisaa.html


5 Al-Maaidah 120

Lihat Surahnya Web 005A:http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/cubaan.html

Lihat Surahnya Web 005B:http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/005-surah-al-maaidah.html


6 Al-An'aam 165

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/blog-post_4679.html
http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/00.html


7 Al-A'raaf 206

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/surah-007-al-aaraf.html

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/007.html8 Al-Anfaal 75

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/blog-post_22.html

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/008-sural-al-anfaal.html9 At-Taubah 129

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/blog-post_21.html

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/009-surah-at-taubah.html


10 Yunus 109

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/010-surah-yunus.html


11 Hud 123

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/02/blog-post_26.html

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/011-surah-hud.html


12 Yusuf 111

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/012-surah-yusuf.html13 Ar-Ra'd 43

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/013-surah-ar-rad-guruh.html


14 Ibrahim 52

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/014-surah-ibrahim.html


15 Al-Hijr 99

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/015-surah-al-fijr.html


16 Al-Nahl 128

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/06/016-surah-al-nahl.html


17 Al-Israa' 111

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/017.html


018 SURAH AL KAHFI (110 ayat):

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/018-surah-al-kahfi.html019 SURAH MARYAM (110 ayat):

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/019-surah-maryam.html


020 SURAH TAHA (135 ayat)

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/blog-post.html


021 Al-Anbiyaa' (112 ayat)

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/021-surah-ambiyaa.html


022 Al-Hajj (78 ayat)
http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/normal-0-false-false-false.html


023 Al-Mu'minuun (118 ayat)

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/normal-0-false-false-false_08.html


024 An-Nuur (64 ayat)

http://surahrengkas.blogspot.com/2009/07/024-surah-nuur.html


25 Al-Furqaan 77

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/blog-post_27.html


26 Asy-Syu'araa' 22727 An-Naml 9328 Al-Qasas 8829 Al-'Ankabuut 6930 Ar-Ruum 6031 Luqman 3432 As-Sajdah 3033 Al-Ahzaab 7334 Saba' 5435 Faatir 4536 Yaa Siin 8337 As-Saaffaat 18238 Saad 8839 Az-Zumar 7540 Ghaafir 8541 Fussilat 5442 Asy-Syuura 53


43 Az-Zukhruf 89


44 Ad-Dukhaan 5945 Al-Jaathiyah 3746 Al-Ahqaaf 3547 Muhammad 3848 Al-Fat-h 2949 Al-Hujuraat 1850 Qaaf 4551 Adz-Dzaariyaat 6052 At-Tuur 4953 An-Najm 6254 Al-Qamar 5555 Ar-Rahmaan 78

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-ar-rahman.html


56 Al-Waaqi'ah 96

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-056-al-waaqiah.html


57 Al-Hadiid 2958 Al-Mujaadalah 2259 Al-Hasy-r 24

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-059-pengusuran-al-hasyr.html


60 Al-Mumtahanah 13

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-60-perempuan-yang-diuji.html


61 As-Saff 14

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/as-saff-barisan.html


62 Al-Jumu'ah 11

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-062-hari-jumaat.html


63 Al-Munaafiquun 11

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-063-al-munafiquun.html


64 At-Taghaabun 18

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-064-at-taghaabun-berugi2.html


65 At-Talaaq 12

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-065-at-tallaq.html


66 At-Tahriim 12

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-066-at-tahriim-mengharamkan.html


67 Al-Mulk 30

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-067-al-mulk-kerajaan_24.html


68 Al-Qalam 52

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/068-alqalam-pena.html


69 Al-Haaqqah 52

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/al-haaqqah-hari-kiamat.html

70 Al-Ma'aarij 44

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/blog-post_26.html


71 Nuh 28

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-al-jinn.html


72 Al-Jinn 28

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-072-jinn.html


73 Al-Muzzammil 20

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/yang-berselimut.html


74 Al-Muddaththir 56

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/yang-berselimut.html


75 Al-Qiaamah 4076 Al-Insaan 3177 Al-Mursalaat 50

http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-077-al-mursalaat-yang-diutus.htmlSURAH LAZIM (Surah 78 hingga 114 di bawah ini)

SET A: http://surahtajuk.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

SET B: http://surahtajuk.blogspot.com/2008/12/surah-ayat-lazim.html

78 An-Naba' 79 An-Naazi'aat 80 'Abasa 81 At-Takwiir

82 Al-Infitaar 83 Al-Mutaffifiin 84 Al-Insyiqaaq

85 Al-Buruuj 86 At-Taariq 87 Al-A'laa

88 Al-Ghaasyiyah 89 Al-Fajr 90 Al-Balad

91 Asy-Syams 92 Al-Lail 93 Adh-Dhuha

94 Ash-Syar-h 95 At-Tiin 96 Al-'Alaq 97 Al-Qadr

98 Al-Bayyinah 99 Az-Zalzalah 100 Al-'Aadiyaat

101 Al-Qaari'ah 102 At-Takaathur 103 Al-'Asr

104 Al-Humazah 105 Al-Fiil 106 Quraisy

107 Al-Maa'uun 108 Al-Kauthar 109 Al-Kaafiruun

110 An-Nasr 111 Al-Masad 5112 Al-Ikhlaas

113 Al-Falaq 114 An-Naashttp://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-082-infitaar-pecah-belah.html


http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/blog-post_30.html


http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/blog-post_7857.html


http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-085-al-buruuj-bintang-bintang.html


http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-086-at-tariq-yang-mengetuk-malam.html


http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/surah-087-al-alaa-maha-tinggi.html


http://surahtajuk.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html

No comments:

SURAH BERTAJUK

WEB INI BERTUJUAN UNTUK KAMI BELAJAR AL QURAN.

Inilah satu cara untuk belajar isi kandungan Al Quran, dengan membuat blog Al Quran. Banyak ilmu didapati dari projek ini tapi banyak lagi yang belum diperolehi.


Ilmu tanpa sempadan dan tanpa batas ini perlu ditimba untuk dibawa ke liang lahat.

Blog ini hidup dan berubah isi kandungannya mengikut data terbaru yang dikumpulkan

Alhamdulillah . . .
2kiD